Wraz z pojawieniem się handlu elektronicznego oraz jego dynamicznym rozwojem niezbędne było też zaistnienie bankowości internetowej, która ułatwia dokonywanie wszelkich transakcji finansowych między kontrahentami. J. Stryczyński i T. Zarzycki bankowość internetową charakteryzują jako usługę dostępną za pomocą Internetu umożliwiającą świadczenie usług bankowych.

Bankowość internetowa umożliwia więc dostęp do rachunku bankowego na odległość. Odbywa się on za pomocą komputera lub innego urządzenia komputerowego z dostępem do Internetu. Na rachunku, poprzez Internet, dokonywane mogą być różnorakie operacje: sprawdzanie salda, historii rachunków, składanie polecenia przelewów lub zakładanie lokat terminowych. Użytkownikami usługi bankowości internetowej są zarówno klienci indywidualni, jak i firmy.

Zalety bankowości internetowej

Jej zaletami są: łatwy kontakt klienta z bankiem oraz szybki i sprawny dostęp do swojego konta w banku z każdego miejsca na świecie, gdzie możliwy jest dostęp do Internetu. Wielu użytkowników zastanawia się nad bezpieczeństwem korzystania z tego typu usług. Warto zauważyć, że dzięki zastosowaniu przez banki coraz to bardziej zaawansowanych technologii zabezpieczających interesy swoje i klienta, bankowość internetowa staje się bardzo bezpieczna.

Systemy bankowe zabezpieczane są najnowszymi technologiami szyfrowania, dodatkowo każda transakcja zawierana poprzez Internet musi zostać potwierdzona przez podanie hasła, które klient otrzymuje drogą elektroniczną, klienci mogą więc czuć się bezpiecznie. Istotne jest też to, że standardy bezpieczeństwa  w bankach stale są monitorowane i w miarę potrzeby ulepszane, aby każdy klient czuł się komfortowo korzystając z usług bankowości elektronicznej.