Bannery reklamowe, często nazywane przyciskami reklamowymi, są graficzną formą przekazania treści informacyjnych lub reklamowych będącą często jednocześnie odnośnikiem do strony internetowej reklamującej się firmy. Mogą być one umiejscowione w różnych rejonach stron internetowych, najczęściej jednak tak, aby zwracały jak największą uwagę osób, które odwiedzają daną witrynę. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje bannerów reklamowych: statyczne (zwykłe nieruchome obrazki), dynamiczne (GIF) oraz dynamiczne z wykorzystaniem funkcji flash.

Tworzenie bannerów reklamowych

Przy tworzeniu bannerów reklamowych pracują jedynie graficy komputerowi. Dlatego też koszt tego typu pracy jest znacznie niższy, niż w przypadku wykonania chociażby strony internetowej. Jako, że życzenia klienta odnośnie zamawianego produktu, w tym przypadku bannera, mogą być bardzo różne, to zwyczajowo koszt realizacji projektów uzgadniany jest z każdym klientem indywidualnie. Wysokość ceny zależna jest od rozmiaru oraz rodzaju technologii, w której wykonany ma być banner. Znormalizowane formaty bannerów reklamowych ustalone przez Europejskie Stowarzyszenie Reklamy Interaktywnej (EIAA) oraz Biuro Reklamy Interaktywnej w Europie (IAB Europe) przedstawione są w tabeli poniżej.

Tabela. Nazwy oraz rozmiary znormalizowanych bannerów

Rozmiar bannera (piksel x piksel)

Nazwa bannera

88 x 31

Micro Bar

120 x 90

Button 1

120 x 60

Button 2

120 x 240

Vertical Banner

125 x 125

Square Button

234 x 60

Half Banner

468 x 60

Full Banner

728 x 90

Leaderboard/Super Banner

120 x 600

Skyscraper

160 x 600

Wide Skyscraper

300 x 600

Half Page Ad

Źródło: Internet: http://www.banner.netteria.net/baner.html 11.11.2010.

W polskim Internecie najbardziej popularnymi bannerami są te o rozmiarach 120 x 240 pikseli oraz 468 x 60 pikseli.

Cena bannera reklamowego

Cena realizacji projektu bannera reklamowego zależna jest od jego złożoności graficznej. Firmy zajmujące się projektowaniem tego typu prac nie biorą więc pod uwagę rozmiaru bannera. Tabela przedstawia ceny netto bannerów w różnych wariantach wykonawczych proponowane przez jedno z przedsiębiorstw działających w branży projektowania bannerów.

Tabela 5.4. Ceny bannerów reklamowych

Prosty banner statyczny

Prosty banner wykonany w technologii flash
(np. ruchomy slogan reklamowy)

Banner reklamowy wykonany w technologii flash z użyciem ciekawej animacji

30 zł

60 zł

150 zł

Na podstawie powyższych danych stwierdzić można, że koszt stworzenia bannera zależny jest od tego: jak bardzo projekt jest skomplikowany, jakich technologii trzeba użyć przy jego tworzeniu oraz jak wiele czasu poświęci się na dokładne odwzorowanie graficzne tego, co wymaga klient. Warto zauważyć, że decydując się na zakup bannera projektowanego specjalnie dla naszej firmy mamy pewność, że będzie to projekt jedyny i niepowtarzalny i nikt inny w sieci Internet nie będzie go używał.

Koszt reklamy bannerowej

Należy przeanalizować też koszt utrzymania oraz projekcji przycisku reklamowego.  Koszt stworzenia bannera reklamowego ponoszony jest jednorazowo. Banner po zakupie pozostaje już własnością firmy. Inną sprawą jest jednak odpowiednie wykorzystanie go. Jak powszechnie wiadomo reklamy, aby miały sens, muszą być gdzieś emitowane, jeśli się je stworzy nikomu ich nie pokazując, to wydaje się pieniądze na marne. Dlatego właśnie koszt utrzymania bannera reklamowego nieodzownie łączy się z kosztem jego emisji.

Praktycznie każdy popularny serwis internetowy umożliwia wykupienie przestrzeni reklamowej na jego stronie internetowej. Najpopularniejszym systemem działającym w tej branży jako wyznacznik opłaty za usługę jest ilość unikalnych wyświetleń bannera przez użytkowników danej strony internetowej. Firma decydująca się na wykupienie przestrzeni reklamowej, na której może umieścić swój banner podpisuje umowę, z godnie z którą jej reklama zostanie wyświetlona na stronie usługodawcy konkretną ilość razy.

Właśnie za to płaci się abonament. Specjalne systemy naliczające liczbę odwiedzin i wyświetleń danego bannera po przekroczeniu wcześniej ustalonej liczby usuwają reklamę ze strony, chyba że wcześniej umowa zostanie przedłużona. Tabela poniżej przedstawia cennik tego typu emisji bannerów na stronie głównej popularnego serwisu internetowego Onet.pl.

Tabela. Cennik emisji bannera reklamowego na stronie głównej serwisu Onet.pl

Format

Cena za 1000 emisji

Full Banner

40 zł

Skyscraper

60zł

Half Page Ad

80 zł

Źródło: Internet: http://reklama.onet.pl.

Jak widać cena abonamentu zależna jest oczywiście od wielkości zamieszczanego w reklamie bannera oraz miejsca – regionu strony, w którym reklama ma się znajdywać.

Innym, działającym we współczesnym internetowym biznesie, systemem wyznaczającym wysokość opłaty za emisję bannera reklamowego jest system naliczania opłaty względem ilości odwiedzin strony pochodzących ze źródła usługodawcy. Usługa ta polega na tym, że przez wcześniej napisany system komputerowy naliczane są unikalne odwiedziny reklamowanej strony, do której skierowani zostali użytkownicy serwisu, w którym wyświetlana była reklama w formie bannera.

Użytkownicy najczęściej odsyłani są do danej strony poprzez kliknięcie w przycisk reklamowy, pod którym umieszczone jest hiperłącze przekierowujące użytkownika na dany adres internetowy. Tabela przedstawia cennik tego typu usług w regionalnej stronie internetowej miasta Łowicz – lowicz.low.pl i dotyczy bannera znajdującego się na samej górze strony, który widoczny jest dla wszystkich odwiedzających.

Tabela. Cennik emisji bannera reklamowego w serwisie lowicz.low.pl

Liczba odsłon

Cena: gr/odsłonę

500-1000

8,0

1001 – 2000

7,8

2001 – 3000

7,5

3001 – 5000

7,3

5001 – 10000

7,0

Powyżej 10000

6,5

Źródło: Internet:  http://lowicz.low.pl.

Przedstawione dane ukazują nam zależność, zgodnie z którą wraz  ze wzrostem liczby odsłon jednostkowa cena wyświetlenia reklamy stopniowo ulega obniżeniu.

Ciekawostką jest to, że reklamę z wykorzystaniem przycisków reklamowych można też osiągnąć poprzez różnego rodzaju programy partnerskie. Obecnie bardzo popularne są różne formy współpracy między serwisami internetowymi prywatnych przedsiębiorców.

Polegają one na wymianie bannerów reklamowych między przedsiębiorcami, którzy umieszczają je na swoich stronach internetowych, dzięki czemu klienci odwiedzający stronę jednego przedsiębiorcy mają kontakt z reklamą innej firmy, z innej branży (aby nie stanowiła konkurencji). Wiele współczesnych przedsiębiorstw korzysta właśnie z tej możliwości darmowej reklamy.