Szybki wzrost liczby użytkowników Internetu, który zaobserwować można było w ostatnich latach, spowodował, że przedsiębiorcy dostrzegli szansę na znalezienie nowej rzeszy potencjalnych klientów. Właśnie w ten sposób powstał handel  internetowy, który obecnie jest najpopularniejszą metodą handlu elektronicznego, którego charakter umożliwia zawieranie transakcji kupna i sprzedaży za pośrednictwem różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, takich jak: telefon, faks, telewizja lub właśnie Internet.

Handel przez Internet dominuje rynek

Internet, ze względu na swój globalny zasięg, umożliwił handel na ogromną skalę. Najbardziej popularnymi jego formami są sklepy internetowe oraz serwisy aukcyjne. Wyróżnia się kilka rodzajów handlu tego gatunku, które podzielone są ze względu na podmioty biorące udział w transakcjach: handel pomiędzy firmami, handel pomiędzy firmą a konsumentem, handel pomiędzy konsumentami oraz handel pomiędzy konsumentem a firmą. Głównymi korzyściami kupiectwa internetowego są: prosty i szybki kontakt między sprzedawcą a klientem, możliwość szybkiej korekty i aktualizowania ofert, bieżąca informacja na temat aktualnej dostępności oferowanych produktów oraz całodobowa obsługa.

Handel internetowy a redukcja kosztów

Handel internetowy wiąże się też z redukcją kosztów, bowiem właściciele sklepów internetowych nie muszą płacić za zakup lub wynajem powierzchni handlowej, z czym borykają się właściciele tradycyjnych sklepów. Umowy pomiędzy klientem a sprzedającym, w wypadku handlu internetowego, zostają zawierane na jeden z dwóch sposobów: poprzez stronę WWW lub poprzez pocztę elektroniczną. W wypadku zawarcia umowy poprzez stronę WWW dochodzi do tego w momencie, gdy sprzedawca zaakceptuje i potwierdzi przyjęcie zamówienia złożonego przez klienta, który wcześniej zapoznał się z warunkami zawarcia umowy, które zostały mu wcześniej przedstawione na stronie internetowej sprzedawcy.

W takim wypadku sprzedawca może więc nie przyjąć zamówienia klienta i nie ponosi w związku z tym żadnych konsekwencji. Przeciwnie jest w wypadku umowy zawieranej poprzez pocztę elektroniczną. W tym wypadku sprzedawca przedstawia swoją ofertę klientowi wysyłając mu ją na jego skrzynkę pocztową. Klient zdecydowany na zakup danego towaru składa zamówienie wysyłając odpowiednią wiadomość e-mail do sprzedawcy, co ostatecznie uaktywnia umowę kupna – sprzedaży, w związku z czym sprzedawca nie może odmówić realizacji takiego zamówienia.