Rozpoczęcie instalacji systemu CMS Joomla! możliwe jest, jeśli posiada się miejsce na wirtualnym serwerze internetowych oraz domenę, czyli adres internetowy, pod którym widoczna ma być generowana strona. W opisywanym przypadku domeną niech będzie adres okna.xxx.pl, natomiast serwer, na którym umieszczona zostanie tworzona strona udostępniany jest przez firmę Altblue.

Spełnia on wszelkie wymagania, jakie spełniać musi serwer obsługujący aplikację Joomla!. W pierwszej części procesu instalacji naszej aplikacji mając dostęp do panelu administracyjnego serwera należy stworzyć bazę danych, z którą system CMS będzie się łączyć w celu zapisywania kolejnych informacji. Proces ten przedstawiony został na rysunku poniżej.

Tworzenie bazy danych

W opisywanym przypadku nowa baza danych otrzymała nazwę: oknaaltb_okna, tak samo nazywa się też konto użytkownika. W czasie tego procesu należy pamiętać o zapisaniu sobie powyższych informacji wraz z hasłem, które potrzebne będą w czasie docelowej już instalacji i konfiguracji systemu Joomla!

Instalacja Joomli na serwerze

W chwili, kiedy zbudowana została już baza danych można śmiało rozpocząć pierwsze kroki prowadzące do uruchomienia serwisu internetowego opartego o system CMS Joomla!. Należy więc skopiować na serwer pliki instalacyjne, które udostępniane są na stronie producenta tego oprogramowania. Operację tę należy wykonać wykorzystując dowolnego klienta serwera FTP, który pozwala na połączenie się z serwerem oraz na przesłanie na niego wybranych plików. Proces ten zobrazowany jest poniższym obrazku.

Kopiowanie Joomli na FTP

Jak widać na załączonym obrazku pliki instalacyjne kopiowane są do głównego folderu naszej domeny. Proces ten może potrwać kilkanaście minut, w zależności od szybkości łącza internetowego.

Po skopiowaniu na serwer plików instalatora należy odwiedzić adres strony internetowej, na której uruchomić chcemy opisywaną aplikację. System samodzielnie przekieruje w tym momencie użytkownika do strony, która krok po kroku przeprowadzi go przez proces instalacji, który przedstawiony jest na poniższych rysunkach.

Instalacja Joomli

W pierwszym kroku instalator wymusza na użytkowniku wybór języka, w jakim zainstalowana ma zostać aplikacja. Jako, że nasza strona prowadzona jest przez Polaków i funkcjonuje na rynku polskim, to w przedstawianym przykładzie wybrany został ten właśnie język instalatora.

Ustawienia serwera

Kolejnym etapem instalacji Joomli! jest sprawdzenie, czy serwer oraz skopiowane na niego pliki spełniają wszystkie wymagania stawiane przez instalator. W przypadku jakichkolwiek niepowodzeń system podpowiada co i w jaki sposób należy skonfigurować, aby jego instalacja mogła zostać poprawnie przeprowadzona. W powyższym przypadku nie wykryto jednak żadnych niezgodności, dzięki czemu przejść można do kolejnego kroku, którym jest zaakceptowanie licencji obowiązującej użytkowników tego systemu CMS.

Licencja dla Joomli

Po zaakceptowaniu licencji system prosi użytkownika o podanie danych, dzięki którym możliwe będzie połączenie się z bazą danych. W tym przypadku podać należy dane, które wygenerowano wcześniej w panelu administratora tworząc nową bazę danych. Poniższy rysunek przedstawia pola, których poprawne uzupełnienie pozwala na przejście do kolejnego etapu instalacji.

Konfiguracja bazy danych

W przypadku instalacji systemu dla tej strony nazwą serwera jest localhost, natomiast nazwa użytkownika i nazwa bazy danych to xxx_okna.

Jednym z ostatnich kroków w czasie procesu instalacji jest podanie nazwy witryny oraz danych do panelu administratora, z których korzystać będzie osoba zarządzająca serwisem. Proces uzupełniania tych informacji zobrazowany został na rysunku.

Konfiguracja Joomli

Po uzupełnieniu powyższej informacji instalator poprosi nas o usunięcie z serwera folderu zawierającego pliki instalacyjne – serwis jest już bowiem gotowy do użytku. Jako, że
w przypadku awarii systemu pliki instalacyjne mogą okazać się przydatne, to zaleca się ich nie usuwanie, ale zmianę nazwy folderu, co dla systemu jednoznaczne będzie z jego zniknięciem, a dla użytkownika stanowić będzie pewną kopię bezpieczeństwa instalatora.

Po zainstalowaniu systemu Joomla można już zalogować się do panelu administratora serwisu, który dostępny jest pod adresem www.adreststrony.com.pl/administrator. Rysunek niżej przedstawia wygląd panelu administratora, którego odpowiednie wykorzystanie pozwoli na konfigurację oraz optymalizację tworzonego serwisu.

Panel administratora Joomla