Aplikacje typu CMS przeznaczone są dla osób nie mających doświadczenia w tworzeniu stron WWW, w szczególności nie posiadających wiedzy na temat  języków HTML lub PHP, z których korzysta się przy budowie stron internetowych.

Najczęściej są to osoby odpowiedzialne za zawartość serwisu – orientujące się dobrze w jego tematyce, nie zaś w zagadnieniach programistycznych związanych z budową stron. Podstawową zaletą wdrożenia systemu typu CMS jest możliwość zarządzania treścią serwisu z poziomu zwykłej przeglądarki – osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie serwisu mogą błyskawicznie zmieniać zawartość nawet najbardziej rozbudowanych witryn internetowych niezależnie od miejsca, w którym obecnie się znajdują.

Zalety systemów CMS

Kolejną z podstawowych zalet i korzyści z uruchomienia tego typu systemu jest zmniejszenie kosztów obsługi stron internetowych, co wiąże się z możliwością rezygnacji ze stałej współpracy z informatykiem, odpowiedzialnym wcześniej za ciągłe modyfikacje dokonywane na stronie internetowej, które z wykorzystaniem systemu CMS wykonywane mogą być przez każdego użytkownika. Istotną informacją w tym wypadku jest fakt, iż systemy CMS często udostępniane są na licencji Open Source, co pozwala na korzystanie z nich całkowicie bezpłatnie.

Niezwykle istotną korzyścią niesioną przez użytkowanie systemów CMS jest również oszczędność czasu oraz zwiększenie szybkości aktualizacji treści na stronach. Dzięki dostępowi do panelu administratora każdy użytkownik systemu posiadający odpowiednie uprawnienia może dodać do witryny internetowej treść aktualizującą stronę. W przypadku tym również zbędna jest pomoc informatyka, który przy statycznych stronach internetowych musiałby edytować kolejne pliki umieszczone na serwerze. Zaleta ta najczęściej wykorzystywana może być przez przedsiębiorstwa handlowe, które za pośrednictwem strony internetowej szybko poinformować chcą swoich klientów o nowych promocjach lub zmianach w ofercie handlowej.

Systemy CMS pozwalają na szybki start w Internecie użytkownikom, którzy z ich wykorzystaniem tworzyć mogą różnego rodzaju strony internetowe. Niewątpliwą zaletą tych systemów jest jednak ich budowa modułowa, dzięki której zbudowana już strona internetowa zawsze może zostać rozszerzona o kolejne podstrony lub funkcje zapewniane przez moduły, na użytkowanie których zdecyduje się administrator.