Jako że Internet staje się potężnym medium, a dostęp do niego ma już ponad połowa polskiego społeczeństwa, w interesie firm jest zadbanie o swoje w nim istnienie, a co za tym idzie, reklamę w sieci. Najprostszym sposobem dla każdego przedsiębiorstwa na pojawienie się w sieci jest stworzenie swojej własnej witryny internetowej. Nie każdy jednak ma odpowiednie umiejętności, aby stworzyć swój własny projekt strony WWW.

Zamów tanią stronę www!

Dlatego też na rynku działa wiele firm oferujących usługi tworzenia i projektowania stron internetowych, które po rozmowie z klientem i zrozumieniu jego potrzeb są w stanie zrealizować projekt, jaki wymarzy sobie zleceniodawca. Koszty, jakie trzeba ponieść przy realizacji projektu strony WWW mogą być bardzo różne i zależą od wielu czynników. Włącza się w nie: sam projekt strony i jego realizację oraz koszty zebrania i  skatalogowania informacji, jakie firma chciałaby umieścić na swojej stronie.

Co wpływa na cenę strony internetowej?

Zasadniczo wszystkie firmy oferujące tworzenie stron WWW cenę projektu uzależniają od jego charakteru. Pierwszym i podstawowym pytaniem, które zleceniodawcy zadaje projektant jest to, jakiego typu ma to być strona. Projektanci stron WWW swoje prace dzielą na cztery podstawowe typy projektów: klasyczne strony WWW/wizytówki, sklepy internetowe, portale, serwisy społecznościowe. Rodzaje tych serwisów oczywiście mogą być ze sobą łączone. Firmy handlowe najczęściej wybierają połączenie klasycznej strony WWW/wizytówki przedsiębiorstwa ze sklepem internetowym. Natomiast przedsiębiorstwa usługowe przeważnie decydują się na realizację projektów o charakterze portali internetowych często połączonych także z serwisami społecznościowymi, które powiązane są ze sprzedażą oferowanych usług – przykładem mogą być różne internetowe serwisy randkowe. Na cenę projektu, oprócz jego typu, wpływ ma to, jak bardzo będzie on rozbudowany, czyli jak wiele będzie zawierał treści. Inny będzie koszt stworzenia strony WWW małego przedsiębiorstwa, które na stronie internetowej zamieścić chce tylko kilka najważniejszych informacji, a inny wielkiej działalności, która w Internecie może zawrzeć wiele treści dotyczących nie tylko samej firmy, ale także oferowanych towarów, które podzielone będą na kilkanaście kategorii. W związku z tym przy realizacji tego typu projektu konieczna jest współpraca kilku programistów oraz grafików, a tym samym wzrasta koszt zaprojektowania.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na cenę realizacji projektu strony internetowej jest to, czy ma być to projekt statycznej, czy dynamicznej strony WWW. Zasadniczą różnicą między statycznymi i dynamicznymi stronami WWW jest technika ich tworzenia. Statyczne witryny WWW wykorzystujące język HTML wraz z rozwojem Internetu okazały się zbyt proste. Ich wada polega na tym, że każda podstrona statycznego serwisu internetowego musi być wcześniej stworzona i wygenerowana przez osobę ją tworzącą. Cały kształt, struktura i schemat serwisu musi być całkowicie znany już na etapie tworzenia danej witryny. Dynamiczne strony WWW tworzone przykładowo z wykorzystaniem technologii PHP czy ASP (ang. Active Server Pages) generowane są natomiast na bieżąco, podczas ich użytkowania przez serwer HTTP na podstawie parametrów, które przekazywane są przez przeglądarkę internetową. Oznacza to, że dynamiczne strony internetowe można uznać jako te, które są kompozycją dwóch składowych: wcześniej utworzonego szablonu decydującego o formatowaniu strony WWW oraz zmiennych decydujących o zawartości tej strony. Najprostszym przykładem dynamicznych witryn internetowych, są strony internetowe banków, które umożliwiają zarządzanie środkami finansowymi wielu różnych osób lub serwisy umożliwiające zawieranie transakcji handlowych za pośrednictwem Internetu. Twórca strony musi więc zaproponować klientowi wszelkie możliwe do wykorzystania przy realizacji projektu technologie internetowe. Po ich analizie klient decyduje się na to, za pomocą których technologii strona ma być stworzona i też w zależności od tego różnie kształtuje się cena. Przy stronach WWW istotnym jest, czy strona ma być zbudowana klasycznie w języku (X)HTML, czy też z zastosowaniem nowszych technologii, np. AJAX, w której tworzone strony kuszą interaktywnością oraz dynamizmem. W tabeli umieszczone zostały podstawowe czynniki wpływające na koszt realizacji projektu strony WWW.

Tabela. Czynniki wpływające na koszt realizacji projektu strony WWW

Czynnik

Wpływ na cenę projektu strony WWW

Charakter

projektu

Zwykła strona WWW/wizytówka

Standard

Sklep internetowy

Wzrost ceny

Portal internetowy

Wzrost ceny

Serwis społecznościowy

Wzrost ceny

Typ

projektu, wykorzystane

technologie

internetowe

Statyczna strona internetowa (HTML, XHTML, JAVASCRIPT)

Zmniejszenie ceny

Dynamiczna strona internetowa (FLASH, PHP, CGI, ASP, XML, AJAX)

Wzrost ceny

Realizacja

projektu

Całkowicie indywidualne rozwiązania graficzne i technologiczne

Wzrost ceny

Gotowe komercyjne rozwiązania graficzne i technologiczne

Zmniejszenie ceny

Z informacji podanych w tabeli można wyciągnąć logiczny wniosek, iż liczba oraz popularność technologii wykorzystanych przy realizacji projektu ma spory wpływ na kształtowanie się jego ceny – im więcej skomplikowanych technologii zostanie użytych przy tworzeniu projektu, tym wyższa będzie jego cena.

Gotowe szablony stron internetowych

W Sieci istnieje wiele serwisów internetowych oferujących sprzedaż gotowych rozwiązań technologicznych, szablonów graficznych stron, czy też ich części – obrazków, schematów menu itp. Jeśli klient nie zdecyduje się na rozwiązanie indywidualne, a na użycie gotowych już elementów składających się na projekt strony WWW, to cena realizacji tego projektu również może się zmniejszyć. W takiej sytuacji trzeba jednak pamiętać, że stworzona strona nie będzie unikatowa, a jej rozwiązania mogą powtarzać się wśród stron innych przedsiębiorstw, które zdecydowały się na podobną koncepcję tworzenia swojego serwisu WWW.

W obecnych czasach istnieje wiele przedsiębiorstw skupiających się na projektowaniu stron internetowych. Realizacją tego typu prac zajmują się duże firmy programistyczne, działające na rynku krajowym oraz mniejsze firmy, skupiające się na rynkach lokalnych. Z uwagi na niższe ceny, oferowane przez programistów działających na rynku lokalnym, w analizie kosztów realizacji projektu stron WWW wzięto pod uwagę propozycję częstochowskiej firmy programistycznej Gsoftware. W tabeli przedstawione są koszty realizacji projekty strony internetowej dla przedsiębiorstwa handlowego.

 Tabela. Wycena projektu strony WWW dla przedsiębiorstwa handlowego.

Rodzaj pracy Koszt
Przygotowanie szablonu strony 300zł
Stworzenie szablonu XHTML/CSS + elementy AJAX 300zł
Przygotowanie silnika aplikacji 400zł
Osadzenie treści na stronie 50zł
Wdrożenie na serwerze WWW 50zł
Suma 1100zł

Strona zrealizowana zgodnie z tym projektem, stworzona  będzie z wykorzystaniem nowych technologii internetowych, umożliwiających tworzenie dynamicznych stron WWW. Projekt przeznaczony dla przedsiębiorstwa handlowego wykorzystuje całkowicie indywidualne rozwiązania graficzne i technologiczne. Zauważyć można, że najbardziej kosztownymi częściami pracy potrzebnej do stworzenia tego typu serwisu internetowego są: przygotowanie szablonu strony oraz przygotowanie silnika aplikacji. Warto jednak pamiętać, że cennik stron internetowych stale się zmienia, co wiąże się z rozwojem technologii oraz zmianami zapotrzebowania odnośnie stron.

Niejednokrotnie zdarza się, że firmy rezygnują z tworzenia swojej strony internetowej stawiając tylko i wyłącznie na umieszczenie w Sieci swojego sklepu internetowego. Decyzje o tworzeniu jedynie sklepu internetowego związane są chęcią minimalizacji kosztów. Koszt realizacji projektu samego sklepu internetowego jest niższy, dlatego, że płaci się tylko za projekt sklepu, nie zaś za całą, rozbudowaną stronę WWW przedsiębiorstwa. Tabela przedstawia kosztorys stworzenia sklepu internetowego.

Tabela. Wycena projektu sklepu internetowego

Rodzaj sklepu internetowego

Koszt

Autorski sklep internetowy wykonany przez programistę dostosowany do potrzeb klienta

1600zł

Sklep internetowy dostosowany do potrzeb klienta korzystający z gotowych rozwiązań

800zł

Dane umieszczone w powyższej tabeli wyraźnie ukazują jak duży wpływ na cenę projektu sklepu internetowego ma wybór indywidualnych, bądź gotowych rozwiązań technicznych.