Warto zauważyć, iż współczesne strony internetowe są bardzo bogate w różnego rodzaju elementy graficzne, które obok tekstu stanowią podstawową część strony WWW. W związku z częstym występowaniem grafiki warto pamiętać o tym, że te elementy strony również wykorzystać można w celu optymalizacji witryny. Możliwe jest to dzięki dodaniu do elementów graficznych dodatkowych słów, wyrażeń oraz fraz, na które pozycjonowana jest strona internetowa.

Zabieg ten możliwy jest poprzez dodanie do zdjęć atrybutów alt i title, które w pełni zaakceptowane zostały przez specyfikację języka XHTML (ang. Extensible HyperText Markup Language).

Atrybut ALT

Pierwszy z tych atrybutów odpowiedzialny jest za narzucenie tekstu alternatywnego, który wyświetlany jest w tych przeglądarkach internetowych, które nie pozwalają na wyświetlanie elementów graficznych.

Atrybut TITLE

Atrybut titile z kolei pozwala na umieszczenie w nim tekstu, który pojawia się na ekranie monitora w postaci powiadomienia wyświetlającego się po najechaniu kursora myszy na obrazek. Zastosowanie tych właśnie atrybutów przedstawiono na rysunku poniżej.

 grafika na stronie www

Zastosowanie znaczników title oraz alt

Na wyższym rysunku wyraźnie widać skutki zastosowania omawianych powyżej znaczników. Na obrazku po lewej stronie oprócz zdjęcia wyświetlony został tekst informacyjny: „Orit-Bis – Materiały budowlane Częstochowa”, natomiast na obrazku po prawie stronie, gdzie nie udało się wczytać grafiki wyświetlony został tekst zastępczy: „Materiały budowlane Częstochowa”. Warto zauważyć, iż w powyższym przykładzie znaczniki te zostały bardzo dobrze wykorzystane, ponieważ znajdują się w nich najważniejsze słowa kluczowe dla prezentowanej strony internetowej.