Ważnym elementem wpływającym na jakość pozycjonowanej strony jest jej budowa oraz odpowiednia konfiguracja najważniejszych znaczników META. Znaczniki te nie są tak bardzo widoczne dla użytkownika jak zawartość strony, jednak są niezwykle istotne dla robotów wyszukiwarek internetowych, pobierają one z nich bowiem podstawowe informacje na temat strony oraz wykorzystują je przy tworzeniu rankingu stron, którego efekt widać w czasie prezentacji konkretnych już wyników zapytań
w wyszukiwarce.

Znaczniki META są podstawowymi informacjami i danymi na temat konkretnej strony lub podstrony serwisu internetowego. Umieszczone są one w sekcji HEAD – nagłówku strony internetowej. Zgodnie z wytycznymi Google zaleca się, aby każda podstrona serwisu internetowego miała zróżnicowane znaczniki META, z których najważniejszymi pod kątem optymalizacji dla wyszukiwarek są: tytuł strony (ang. Title), opis strony (ang. Description), słowa kluczowe (ang. keywords) a także znacznik Robots. Na rysunku przedstawiono kod źródłowy jednej ze stron, gdzie wyraźnie widać lokalizację powyższych znaczników.

Kod źródłowy

Rysunek. Kod źródłowy strony internetowej www.orgg.pl

Znacznik Title

Podstawowym znacznikiem jest Title, znacznik określający tytuł strony. Dostrzegalny jest on dla użytkowników w górnym pasku przeglądarki, co dokładnie widać na rysunku.

Tytuł strony

Rysunek Tytuł witryny internetowej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Na powyższym przykładzie wyraźnie widać, iż w tytule umieszczone są najważniejsze informacje na temat strony internetowej, w tym przypadku jest to: „Wydział Zarządzania – Politechnika Częstochowska”. Jest to optymalny tytuł, ponieważ jest on w pełni wartościowy dla odbiorców poszukujących witryny internetowej uczelni kształcącej na Wydziale Zarządzania. Dodatkowo przedstawia on również najważniejsze słowa kluczowe, które interesować mogą roboty wyszukiwarek. Przy budowie znacznika Title należy się starać,  aby zawrzeć w nim słowo lub słowa kluczowe pasujące do konkretnej podstrony serwisu internetowego. Warto zauważyć, iż znacznik Title ma kilka ograniczeń narzuconych przez wyszukiwarki internetowe, wśród których najważniejszym jest ograniczenie jego długości. Przyjmuje się, iż wyszukiwarki internetowe zainteresowane są tylko pierwszymi osiemdziesięcioma znakami z tytułu strony.

Oczywiście tytuły nadawać można dłuższe, jednak pamiętać należy o tym, iż robot wyszukiwarki analizując tytuł strony największą wagę przykłada do początkowych słów w nim się znajdujących, każde kolejne słowo ma dla niego mniejszą wartość, dlatego też w tytule strony na jego początku umieścić powinno się to słowo, które dla danej witryny najważniejsze jest pod kątem pozycjonowania. Generując tytuł strony nie należy jednak zapomnieć o użytkownikach Internetu. Bardzo często zwracają oni bowiem uwagę na tytuł wyszukanej strony, który zachęcić może ich do jej odwiedzenia. Trzeba więc  z tego względu zadbać o to, aby układał się on w logiczną całość łatwo przyswajalną dla internautów.

Znacznik Description

Równie istotnym znacznikiem jest Description, czyli najprościej ujmując sprawę znacznik, w którym opisywana jest konkretna strona internetowa. Zgodnie z badaniami specjalistów do spraw pozycjonowania oraz optymalizacji stron znacznik ten ma nikłe znaczenie w kontekście pozycjonowania stron. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że mimo tego, iż roboty wyszukiwarek internetowych nie przykładają do niego dużej uwagi, to niezwykle istotny jest on dla internautów. W przeważającej większości wyników wyszukiwań na stronie z nimi umieszczone są listy stron z tytułami oraz właśnie z opisami prezentowanych witryn. Interesujący oraz rzeczowy opis może więc znacząco wpłynąć na popularność strony internetowej. Dziać się tak może dlatego, że internauci odwiedzać będą konkretną stronę ze względu na ciekawe zaproszenie, którym powinien być dobrze przygotowany opis. Przygotowując go należy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach z tym związanych. Prawidłowo przygotowany znacznik Description nie powinien być przesycony słowami kluczowymi. Należy pamiętać, iż jest on stworzony dla człowieka, nie dla robota, powinien być więc poprawny pod względem ortograficznym oraz gramatycznym. Dodatkowo warto pamiętać o tym, że w wynikach wyszukiwania widocznych jest tylko około 150 znaków umieszczonych w opisie, należy więc postarać się przygotować taki opis, aby jego długość zmieściła się w tym właśnie ograniczeniu. Zgodnie z współczesną literaturą na temat pozycjonowania stron stwierdzono, iż użytkownicy Internetu dobrze reagują na opisy stron internetowych, w których znajdują się zwroty takie jak: „darmowa dostawa”, „gwarancja niskiej ceny”, „witryna oficjalna”.

Rysunek przedstawia przyjazny dla odbiorcy opis strony internetowej, który wyświetla się przy jednej ze stron internetowych dobrze wypozycjonowanych na hasło „naprawa laptopów Częstochowa”

 Naprawa komputerów

Rysunek  Opis strony internetowej zajmującej się naprawą laptopów

Opis ten przygotowany jest zgodnie z wymienionymi wcześniej normami. Wyraźnie informuje on użytkowników o tematyce strony internetowej, dodatkowo jego długość dopasowana jest do norm, dzięki czemu widzimy cały opis, a nie tylko jego fragment.
W przypadku nieprawidłowo przygotowanych opisów roboty wyszukiwarek samodzielnie przygotowywać mogą je wykorzystując treść zamieszczoną na stronie. W takim przypadku opisy często są nieskładne i niezrozumiałe. Źle przygotowany opis strony zniechęcić może potencjalnego klienta do jej odwiedzenia, co w konsekwencji okazać może się ogromną stratą.

Znacznik keywords

Kolejnym znacznikiem przedstawiającym podstawowe informacje na temat strony jest znacznik Keywords. Jeszcze kilkanaście lat temu znacznik ten uznawany był za jeden z podstawowych czynników przy pozycjonowaniu strony internetowej. Obecnie uznaje się go za przestarzały oraz będący niewiele znaczącym w kwestii ustalania pozycji stron w wynikach wyszukiwania. Zasadniczą funkcją znacznika Keywords jest podanie robotowi wyszukiwarki informacji na temat przedstawianej strony internetowej. W związku z tym w znaczniku Keywords strony głównej zamieszczone powinny być wszystkie słowa kluczowe, z którą wiąże się dana witryna oraz na które chce się ją pozycjonować. Z kolei każda podstrona serwis internetowego opisana powinna być już typowymi oraz charakterystycznymi dla siebie słowami kluczowymi. Znacznik ten stracił na wartości przez to, że brak jego ograniczeń powodował, iż bardzo łatwo można było manipulować wynikami wyszukiwań.

Znacznik Robots

Następnym niezwykle istotnym znacznikiem umieszczanym w sekcji Meta kodu strony internetowej jest znacznik Robots. Umieszczone w nim są informacje dla robotów wyszukiwarek, w którym daje się im komunikat na przykład na temat tego czy dana strona ma być indeksowana oraz czy mają one podążać do stron internetowych, do których umieszczono na konkretnej witrynie hiperłącza. Jeśli chcemy, aby roboty bez komplikacji pobrać mogły dane na temat strony internetowej oraz aby mogły dodać ją do swojej bazy należy przygotować znacznik Robots z zezwoleniem na indeksację strony. Prawidłowo przygotowany znacznik powinien wyglądać następująco: <meta name=”robots” content=”index,follow” />. W tym przypadku robot pobierający stronę internetową uzyskuje zezwolenie na jej indeksację oraz podążanie za hiperłączami umieszczonymi na stronie. W przypadku, w którym właściciel nie chce, aby roboty podążały do stron, do których umieszcza hiperłącza powinien znacznik ten uzupełnić o atrybut nofollow.