W ostatnich latach znaczenie reklamy internetowej przybiera na sile, doganiając, a być może nawet wyprzedzając w potencjale reklamę w mediach tradycyjnych. Spowodowane jest to tym, iż Internet staje się coraz bardziej popularny, korzysta z niego coraz większa grupa społeczeństwa w każdym przedziale wiekowym z całego świata, a co za tym idzie, reklama w nim zawarta, z roku na rok dociera do szerszej rzeszy konsumentów.

Warto też zauważyć, że dzisiejsze możliwości wykorzystania technologii internetowych sprawiają, że reklamy internetowe, poprzez zastosowanie w nich animacji i ruchu, coraz bardziej upodabniają się do telewizyjnych. Reklamy internetowe mogą być prezentowane także w formie dźwiękowej lub tekstowej, są więc połączeniem reklam występujących we wszystkich mediach: telewizji, prasie i radio.

Zalety reklamy internetowej

Cechą wyróżniającą reklamę w Internecie jest to, że dzięki zastosowaniu technologii internetowych możliwe jest wyświetlane reklam ściśle powiązanych z tematyką stron internetowych, na których się znajdują, bądź przesyłanie reklam do odbiorców, którzy zainteresowani są danym tematem.

Często więc reklamy internetowe trafiają do odbiorców mogących być zainteresowanymi prezentowanym towarem. Dzięki temu reklama nie wywołuje wśród konsumentów niechęci spowodowanej brakiem zainteresowania prezentowanym towarem. Kolejną cechą odróżniającą reklamę w Internecie od tej tradycyjnej jest zjawisko, które nazywane jest oddziaływaniem wrotowym. Polega ono na tym, że wraz ze zmianą strony odwiedzanej przez potencjalnego klienta, zaczyna się inny świat, na który odbiorca sam świadomie się zdecydował.

Do zmiany przeglądanej strony internetowej dochodzi najczęściej poprzez kliknięcie w banner reklamowy znajdujący się na aktualnie przeglądanej witrynie, pod którym ukryty jest adres internetowy otwierający wrota reklamowanej strony. Oznacza to, że każdy użytkownik Internetu widzi tylko „zalążek” reklamy prowadzący do bogatszego serwisu traktującego o danym temacie. Ci użytkownicy, którzy są tym zainteresowani mogą przenieść się na docelową stronę internetową, na której dowiedzą się więcej na temat reklamowanego produktu.

Osoba oglądająca reklamę musi więc wejść w interakcję decydując się na zagłębienie i chęć poznania dalszej części reklamy. Jeśli użytkownik nie jest zainteresowany reklamą, to może ją wyłączyć jeszcze przed jej prezentacją, kontynuując tym samym czynność, którą wcześniej wykonywał. Możliwość taka dostępna jest tylko w Internecie, nie gwarantuje nam jej prasa, telewizja czy też radio. W związku z tym forma takiej reklamy staje się mniej denerwująca, niż reklamy w pozostałych środkach masowego przekazu, które np. przerywają projekcję filmu lub audycji radiowej.

Warto zauważyć, że często reklamy internetowe przenoszą zainteresowanych konsumentów do witryn WWW reklamowanych firm, na których potencjalny klient może zapoznać się z dokładniejszym opisem towarów czy ofert. Wydłuża to tym samym czas kontaktu użytkownika z reklamą, staje się on praktycznie nieograniczony, o czym nie możemy powiedzieć w przypadku reklam w innych mediach.

W Internecie spotykamy się też z reklamami, które użytkownicy otrzymują na swoje skrzynki pocztowe. Ciekawostką w tym wypadku jest to, że reklamy te wysyłane są po wcześniejszym wypełnieniu ankiety, dzięki temu usługodawca wysyła konkretnym użytkownikom tylko takie reklamy, które mogą ich faktycznie zainteresować – użytkownik jeszcze przed otrzymaniem reklamy przeprowadza swoistą selekcję tego, co chciałby przeczytać. Takiego atutu brak w innych mediach reklamowych.

Aby dokładniej przeanalizować możliwości reklamy w Internecie oraz reklamy w tradycyjnych mediach należy przyjrzeć się tabeli, w której zaprezentowane są cechy charakterystyczne poszczególnych mediów.

Tabela. Charakterystyka poszczególnych mediów

Kryterium

Telewizja

Radio

Prasa

Internet

Zaangażowanie

pasywne

pasywne

aktywne

interaktywne

Bogactwo
medium

multimedia

dźwięk

tekst i grafika

multimedia

Zasięg geograficzny

globalny

lokalny

lokalny

globalny

CPM (koszt na 1000 odbiorców)

niski

najniższy

średni

niski

Zasięg ilościowy

wysoki

średni

średni

średni

Możliwość dotarcia do grupy docelowej

duża

duża

duża

duża

Kontrola efektywności

duża

duża

duża

doskonała

Elastyczność przekazu

mała

duża

duża

bardzo duża

Źródło: P. Guziur, Marketing w Internecie: strategie dla małych i dużych firm, Helion,
Gliwice 2001, s. 13.

Jak widać w powyższej tabeli reklama w Internecie jest mniej efektywna od tej w telewizji, jedynie w zakresie zasięgu ilościowego. Kwestia ta w niedługim czasie ulegnie zmianie, ponieważ użytkowników Internetu stale przybywa, a trend ten z pewnością się utrzyma. Kolejną mocną stroną reklamy internetowej jest doskonała kontrola efektywności.

Wszystkie te atuty sprawiają, że reklama w Internecie powoli staje się potęgą, a wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach żadna firma chcąca liczyć się na rynku nie będzie mogła zrezygnować z reklamowania i promowania się w globalnej sieci Internet.