Część użytkowników Internetu w celu wypromowania swojego produktu ucieka się do rozsyłania spamu. Spamem nazywane są niechciane i niepotrzebne wiadomości elektroniczne wysyłane do odbiorców najczęściej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Można się też jednak spotkać ze spamem na forach internetowych, grupach dyskusyjnych, serwisach społeczenościowych lub nawet komunikatorach internetowych.

Kiedy wiadomość uznawa jest za spam

Aby wysyłana wiadomość została uznana za spam musi spełnić kilka warunków: musi zostać wysłana do odbiorcy niezależnie od jego tożsamości i bez jego zgody, a także osoba wysyłająca daną wiadomość przypuszczalnie musi odnosić z tego większy pożytek, niż osoba otrzymująca wiadomość.

Istnienie spamu przynosi wiele niekorzystnych skutków zarówno dla samej sieci Internet, jak i dla jej użytkowników. Wiadomości zawierające spam wysyłane są masowo, wpływają więc one bardzo negatywnie na łącza internetowe, zapychając je oraz blokują miejsce na twardych dyskach lub skrzynkach pocztowych ich odbiorców. Ciągłe przetwarzanie spamu przez wysyłające i odbierające go serwery również znacząco wpływa na wydajność ich pracy, obniżając ją.

Nie należy zapominać o odbiorcach spamu, którzy na jego przeglądanie i usuwanie tracą sporo czasu odczuwając dodatkowo naruszenie własnej prywatności. Warto też zauważyć, jak niekorzystny wpływ ma spam na mailing reklamowy. Użytkownicy często podrażnieni otrzymywaniem niechcianych wiadomości legalne maile reklamowe traktują jako ich odpowiedniki, przez co przedsiębiorstwa inwestujące w mailing reklamowy mogą czuć się poszkodowane, ponieważ niewielka część ich wiadomości odczytywana jest przez odbiorców.

Fatalną wiadomością dla poczty elektronicznej jest fakt, że w ostatnich latach obliczono, iż aż od 65% do 80% wiadomości wysyłanych drogą elektroniczną jest spamem. Łatwo jest więc sobie wyobrazić na jak wielką skale działa to zjawisko. W związku z ciągłym zwiększaniem się liczby niechcianych wiadomości otrzymywanych przez użytkowników Internetu rozpoczęto próby mające na celu zatrzymanie działania spamu.

W Polsce, w 2002 roku podjęto próbę walki ze spamem poprzez wprowadzenie ustawy  o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która wprowadziła zakaz wysyłania tą drogą wiadomości niechcianych przez odbiorcę. Współcześnie wszyscy dostawcy usług poczty elektronicznej również podejmują walkę ze spamem tworząc specjalne filtry, które automatycznie usuwają wiadomości uznane za spam. Na rynku oprogramowania komputerowego istnieje wiele programów służących do walki ze spamem, takich jak: ApamAware lub SPAMfighter.

Użytkownicy Internetu chcący wypromować swoją działalność lub swoje produkty poprzez rozsyłanie spamu powinni się nad tym głęboko zastanowić. Decydując się na taki krok ryzykują utratę zaufania i szacunku klientów oraz działają wbrew prawu.