Wraz z pojawieniem się handlu elektronicznego oraz jego dynamicznym rozwojem niezbędne było też zaistnienie bankowości internetowej, która ułatwia dokonywanie wszelkich transakcji finansowych między kontrahentami. J. Stryczyński i T. Zarzycki bankowość internetową