Szybki wzrost liczby użytkowników Internetu, który zaobserwować można było w ostatnich latach, spowodował, że przedsiębiorcy dostrzegli szansę na znalezienie nowej rzeszy potencjalnych klientów.