Pierwszym krokiem prowadzącym do rozpoczęcia projektu, dzięki któremu powstał Internet, było powołanie przez Stany Zjednoczone agencji ARPA (ang. Advanced Research Project Agency). Agencja do Spraw Zaawansowanych Przedsięwzięć Badawczych w 1957 roku rozpoczęła projekt, którego celem było stworzenie sieci komunikacyjnej dla wojska.