Przy optymalizacji strony internetowej należy pamiętać również o tym, aby była ona zgodna z zaleceniami organizacji W3C (ang. Wordl Wide Web Consortium),