Zagadnienie marketingu jest pojęciem niezwykle szerokim. Trudno wyznaczyć jednoznaczną definicję tego słowa. Marketing obejmuje bardzo wiele zagadnień: marketing internetowy, marketing polityczny, kampanii społecznych.