We współczesnej literaturze spotkać się można z kilkoma definicjami zjawiska nazywanego Internetem. Nie określono jednak konkretnej definicji tego pojęcia.