Część użytkowników Internetu w celu wypromowania swojego produktu ucieka się do rozsyłania spamu. Spamem nazywane są niechciane i niepotrzebne wiadomości elektroniczne wysyłane do odbiorców najczęściej za pośrednictwem poczty elektronicznej.