Wśród wielu zalet Internetu wyróżnić należy rozległą liczbę usług świadczonych w Sieci. Każda osoba mająca dostęp do Internetu może skorzystać z jego wszystkich usług, z których najpopularniejszymi są: World Wide Web, protokół transmisji plików