W ostatnich latach ogromne zainteresowanie wśród użytkowników Internetu wzbudziła telefonia internetowa VoIP. Usługa ta umożliwia przesyłanie dźwięków, a co za tym idzie przeprowadzanie rozmów na odległość, za pomocą łączy internetowych lub sieci wykorzystujących protokoły IP.