Wielu użytkownikom Internetu nie wystarcza możliwość kontaktu między sobą za pomocą zwykłej komunikacji telefonicznej. Stworzona została dla nich usługa wideokonferencji.