Najpopularniejszą usługą dostępną w sieci Internet jest World Wide Web, czyli WWW. Zgodnie z tym, co napisano we wcześniejszej części tego rozdziału, WWW jest zbiorem połączonych ze sobą dokumentów hipertekstowych,