Najpopularniejszą usługą dostępną w sieci Internet jest World Wide Web, czyli WWW. Zgodnie z tym, co napisano we wcześniejszej części tego rozdziału, WWW jest zbiorem połączonych ze sobą dokumentów hipertekstowych, nazywanych zamiennie stronami Web, stronami internetowymi lub witrynami internetowymi.

Po co nam strony www?

Ideą stworzenia WWW było wykreowanie nieograniczonego świata informacji, do którego dostęp może mieć każda osoba podłączona do Internetu. Wraz z rozwojem Internetu rozwijała się też ogólnoświatowa sieć WWW, a znajdujące się w niej strony internetowe nabierały coraz to innego kształtu.

Na początku swojego istnienia strony WWW były prostymi dokumentami informacyjnymi. Rozwój technologii internetowych sprawił jednak, że współczesne strony internetowe można już podzielić na kilka rodzajów: prywatne strony internetowe, serwisy i portale internetowe, serwisy społecznościowe, internetowe serwisy aukcyjne, sklepy internetowe, encyklopedie internetowe, biblioteki cyfrowe, wyszukiwarki  internetowe lub też blogi.

Najpotężniejsze strony www

Najpotężniejszymi rodzajami stron WWW niewątpliwie są portale internetowe, które są bogatymi w treści serwisami informacyjnymi przeznaczonymi dla szerokiego grona odbiorców. Portale posiadają dodatkowe funkcje internetowe, takie jak: poczta elektroniczna i wyszukiwarka internetowa. Z kolei prywatne strony internetowe, przeznaczone są dla przedsiębiorców zainteresowanych zaistnieniem firmy w sieci Internet. Na tego typu witrynie umieścić można podstawowe informacje na temat firmy, opisy produktu, dane kontaktowe.

Prywatne strony internetowe przedsiębiorstw często wzbogacane są o sklepy internetowe, w których internauci mogą dokonywać zakupu interesujących ich towarów. Nawiązując do sprzedaży, nie należy pominąć internetowych serwisów aukcyjnych, które obecnie zyskały wielką popularność, zarówno wśród sprzedawców jak i wśród konsumentów.

W dobie wszechobecnego Internetu niezwykle istotną rolę odgrywają też portale społecznościowe, za pomocą których wielu ludzi nawiązuje nowe, bądź odnawia stare kontakty. Żadnemu użytkownikowi Internetu nie są obce wyszukiwarki internetowe pomagające znaleźć poszukiwane informacje. Osoby żądne wiedzy, poszukujące danych naukowych mogą natomiast korzystać z bogatych encyklopedii internetowych, czy też cyfrowych bibliotek udostępniających książki i czasopisma w wersjach elektronicznych.