Wśród wielu zalet Internetu wyróżnić należy rozległą liczbę usług świadczonych w Sieci. Każda osoba mająca dostęp do Internetu może skorzystać z jego wszystkich usług, z których najpopularniejszymi są: World Wide Web, protokół transmisji plików FTP, protokół do obsługi zdalnych połączeń terminalowych Telnet, bezpośrednia komunikacja między wieloma użytkownikami w czasie rzeczywistym IRC (ang. Internet Relay Chat), grupy dyskusyjne Usenet, poczta elektroniczna e-mail, handel internetowy, bankowość internetowa, komunikatory internetowe, telefonia internetowa VoIP (ang. Voice over Internet Protocol), wideokonferencje, telekonferencje, telewizja i radio internetowe, dyskusje internetowe (grupy dyskusyjne, fora internetowe), giełda internetowa, gry online. Oczywiście nie wszystkie te usługi wykorzystywane są przez przedsiębiorców.

Decydują się oni na użycie niektórych z nich. Usługami najbardziej popularnymi wśród przedsiębiorców i zasługującymi na dokładniejsze omówienie są: World Wide Web, poczta elektroniczna e-mail, handel internetowy, bankowość internetowa, telefonia internetowa oraz wideokonferencje.