Wielu użytkownikom Internetu nie wystarcza możliwość kontaktu między sobą za pomocą zwykłej komunikacji telefonicznej. Stworzona została dla nich usługa wideokonferencji.

Czym jest wideokonferencja?

Wideokonferencja oznacza telekomunikacyjne połączenie audiowizualne, którego istotą jest transmisja multimedialnych sygnałów w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że osoby komunikujące się ze sobą wykorzystując usługę wideokonferencji jednocześnie widzą się, rozmawiają ze sobą oraz mogą w tym samym czasie wymieniać się plikami. W celu realizacji połączeń wideokonferencyjnych najczęściej wykorzystywany jest standard ISDN (ang. Integrated Services Digital Network) gwarantujący odpowiednią jakość połączenia. Sesje wideokonferencyjne realizowane mogą być zarówno w sieciach ISDN, jak i za pośrednictwem sieci LAN (ang. Local Area Network), ATM (ang. Asynchronous Transfer Mode) lub WAN (ang. Wide Area Network).

Transmisje wideokonferencyjne, w zależności od liczby uczestniczących w nich osób, mogą działać w kilku trybach: komunikacja między pojedynczymi osobami (ang. point to point), zdalne prezentacje i szkolenia (ang. point to multipoint), komunikacja między grupami osób (ang. multipoint to multipoint). W zależności od trybu wideokonferencji, która ma być zrealizowana, do jej wykonania potrzebny jest odpowiedni sprzęt.

Do tradycyjnych i podstawowych zastosowań może być użyty komputer klasy PC, do którego podłączona jest kamera wideo oraz mikrofon. Taka instalacja umożliwi obsługę wideokonferencji, w której uczestniczyć będą dwie osoby. W celu realizacji profesjonalnych wideokonferencji użyć należy specjalnych terminali przeznaczonych do instalacji w salach konferencyjnych, które umożliwiają przeprowadzenie kilkupunktowych sesji wideokonferencyjnych. Obecnie systemy wideokonferencyjne wykorzystywane są w telemedycynie, zdalnym nauczaniu oraz w przedsiębiorstwach mających swoich przedstawicieli w różnych miejscach kraju lub świata.