WordPress jako jeden z najpopularniejszych systemów zarządzania treścią stosowany jest głównie do obsługi blogów internetowych oraz wirtualnych serwisów informacyjnych, które dzięki zastosowaniu omawianego systemu każdego dnia w prosty sposób mogą być aktualizowane.

Na rysunku poniżej przedstawione zostało logo tego systemu, które rozpoznawalne jest wśród większości internautów interesujących się tematyką systemów zarządzania treścią.

Logo systemu CMS WordPress

Ten popularny system CMS napisany został w języku PHP, który umożliwia projektowanie serwisów internetowych generowanych w czasie rzeczywistym. Jedną z największych zalet systemu WordPress jest fakt, iż udostępniany on jest na podstawie licencji GNU (ang. General Public License), co równoznaczne jest z tym, iż korzystać można z niego nie ponosząc żadnych kosztów.

Historia systemu WordPress

System WordPress jest narzędziem stale aktualizowanym oraz udoskonalanym. Jego początki sięgają do roku 2001, kiedy Michel Valdrighi zaprogramował pierwszą wersję tego projektu. W kolejnych latach przy współpracy z innymi programistami Michel Valdrighi rozwijał swój system, który w roku 2003 udostępniony został szerszej grupie odbiorców, a oznaczony był numerem 0.7. Idea tego oprogramowania polega między innymi na tym, że tworzone oraz udoskonalane jest ono przez programistów przy stałej współpracy z osobami użytkującymi ten skrypt.

Dzięki temu osoby pracujące nad sposobem funkcjonowanie tego systemu stale mogą wprowadzać aktualizacje oraz nowe wersje oprogramowania spełniające wymagania użytkujących go internautów. Tym właśnie sposobem od 2003 roku regularnie pojawiały się jego kolejne wersje. Obecnie publicznie udostępniana jest wersja WordPress 3.3.1, która usprawnia korzystanie z systemu, który pozwala na budowę stron internetowych spełniających wszystkie wymogi stawiane przez World Wide Web Consorium, które odpowiedzialne jest za ustalanie standardów pisania i przesyłu stron WWW.