Przy optymalizacji strony internetowej należy pamiętać również o tym, aby była ona zgodna z zaleceniami organizacji W3C (ang. Wordl Wide Web Consortium), która wyznacza standardy HTML oraz czuwa nad rozwojem języka programowania służącego do tworzenia stron internetowych.

Dążenie do zgodności z jej standardami zapewnia lepsze odczytywanie stron internetowych przez przeglądarki oraz roboty wyszukiwarek.